Спорин

Најбољи математичари

Како извиднице преносе радосну вест о обилној испаши? Када нађу обилнији или квалитетнији извор нектара, пчеле плешу са више ентузијазма. Веома је интересантно да је овај очито субјективни доживљај пчеле о обиљу хране јачи када квалитет испаше опада, него када у истом степену расте! Овакав асиметричан доживљај добитака и губитака добро је познат и код људи, што се повезује са људском склоношћу ка избегавању ризика.

Једино пчеле саопштавају и преносе информације о спољашњем свету на један репрезентативан начин-оне плешу !!!

„Пчелињи плес.“

„Уживање у раду.“

Закључак : Сунце и његова светлост најважнији су оријентир пчелама. Медоносне пчеле знају да је планета округла, могу израчунавати различите углове како би се оријентисале, у телу поседују систем за навигацију и навођење, поседују унутрашњи сат којим у свако доба дана или године, чак и у тами кошнице, знају за тачан положај Сунца на небу, поседују већ споменути „соларни компас“ и фотосензоре који функционишу на принципу поларне светлости; поседују рачунар за израчунавање сунчевог угла, те инструмент за мерење праве вертикале, индикатор правца и брзине ветра, тригонометријски рачунар и табеле, логаритамске табеле, индикатор брзине кретања у односу на Земљу…

„Једино пчеле саопштавају и преносе информације о спољашњем свету на један репрезентативан начин-оне плешу !!!“

Оне све то користе, само да би радиле и правиле мед. Фасцинантно за једног инсекта с мозгом величине зрнца песка, зар не!